Belichtingstest

Doel van deze oefening is tweeledig:

– testen of de lichtmeter van je camera correct werkt,

– testen of je de begrippen diafragma en sluitertijd met hun onderlinge samenhang hebt begrepen.

contactsheet_belichtingstest_startwaarde

Bij de eerste reeks is uitgegaan van de instelling van de 4-e foto. In dit geval F8, 1/60 s..
Vervolgens is alleen het diafragma gewijzigd, uitgaande van -3 stops ( F 22 ) via de basisinstelling tot aan +3 stops ( F3.5, 2.8 heeft mijn objectief niet ).

contactsheet_belichtingstest_diafragma

Bij de tweede reeks is eveneens uitgegaan van de instelling bij de 4-e foto: F4, 1/250s.
Vervolgens is telkens de sluitertijd gewijzigd van – 3 stops ( 1/2000 s. ) via de basisinstelling tot aan + 3 stops ( 1/30 s. ).

contactsheet_belichtingstest_sluitertijd

De derde reeks, bedoeld om je kennis over de samenhang tussen diafragma en sluitertijd te testen, gaat uit van diafragma  F 22 met bijpassende sluitertijd ( hier 1/4 s. ).
Opdracht: begin met lichtmeting bij kleinste diafragma, wijzig daarna diafragma en pas sluitertijd aan.

F 22 1/4 s.
F 16 1/8 s.
F 11 1/15 s.
F 8 1/30 s.
F 5.6 1/60 s.
F 4 1/125 s.

contactsheet_belichtingstest_sluitertijd_diafragma

De laatste reeks was een vingeroefening om bewegingsonscherpte duidelijk te maken.

F 4 1/500 s.
F 8 1/125 s.
F 16 1/30 s.
F 22 1/15 s.

contactsheet_belichtingstest_bewegingsonscherpte

De eerste 2 auto’s zijn nog scherp, de derde is onscherp.
De onscherpte aan de tractor is niet zo goed te zien, omdat deze beduidend langzamer reed.